Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Współczesne Wojska Specjalne są przeznaczone do prowadzenia operacji specjalnych zarówno w kraju jak i poza jego granicami, w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Stanowiąc integralną część Sił Zbrojnych RP, wpisują się w ich wszystkie misje. Najważniejszym zadaniem jest przygotowanie i udzial w narodowej operacji obronnej. Działania prowadzone przez komandosów wspólnie z siłami konwencjonalnymi lub samodzielnie, mogą miec zarówno znaczenie operacyjne, jak i strategiczne. Istotnym zadaniem Wojsk Specjalnych jest utrzymanie gotowości sił i środkow do wsparcia innych służb w zwalczaniu terroryzmu na terenie państwa. Wojska Specjalne są gotowe do prowadzenia pelnego spektrum operacji specjalnych w przypadku zaistnienia zdarzeń z katalogu sytuacji szczegolnych. poprzez zaangazowanie w operacjach Sojuszu oraz Silach Odpowiedzi NATO wojska te wnoszą takze istotny wklad w stabilizację sytuacji międzynarodowej.

Struktura Wojsk Specjalnych oparta jest na skupionych pod jednym dowództwem samodzielnych oddzialach złożonych ze specjalnie wyselekcjonowanych , wyszkolonych i wyposażonych żołnierzy przygotowanych do działania w środowisku najwyzszego ryzyka.

Do kompetencji Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych należy:

- realizowanie i kordynacja przedsięwzieć związanych z uzyciem jednostek specjalnych w kraju oraz poza granicami, w tym przygotowanie polskich wojsk Specjalnych do współdziałania w ramach Wielonarodowych Połączonych Sił operacji Specjalnych NATO i Unii Europejskiej;

- planowanie i programowanie rozwoju Wojsk Specjalnych; - koordynacja i nadzór nad procesem szkolenia dowództw i sztabow jednostek Wojsk Specjalnych;

- wytyczanie kierunków szkolenia oraz kształcenia zawodowego żołnierzy w specjalnościach wojskowych korpusu osobowego Wojsk Specjalnych;

- wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem funkcji gestora uzbrojenia i sprzetu wojskowego dla Wojsk Specjalnych.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Tyniecka 45
30-323 Kraków
tel. 261132300
fax. 261132323
dkws@ron.mil.pl

    
  • BIP