Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojska Specjalne w latach 1994 - 2007

Przez okres kolejnych 14 lat istniejące jak i formujące się nowe jednostki wojsk specjalnych rozwijały się nierównomiernie, były porozrzucane w różnych strukturach i na różnych szczeblach dowodzenia Sił Zbrojnych jak i poza ich strukturami. Powstała w 1975 roku morska jednostka specjalna o nazwie Wydział Płetwonurków (później Formoza) funkcjonowała w strukturze Marynarki Wojennej i podlegała bezpośrednio dowódcy 3 Flotylli MW. Powstały na bazie 1 Batalionu Szturmowego 1 Pułk Specjalny w Lublińcu został umiejscowiony w strukturze Wojsk Lądowych a Jednostka Wojskowa GROM do 1999 pozostawała w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ta sytuacja nie pozwalała na wypracowanie jednej wspólnej wizji i spójnego programu szkolenia i rozwoju jednostek specjalnych.

Przełomem był rok 2007. 24 maja tego roku nadano Wojskom Specjalnym status odrębnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Kilka miesięcy wcześniej powstało Dowództwo Wojsk Specjalnych, co pozwoliło podporządkować wszystkie jednostki specjalne pod jedno wspólne kierownictwo. Dało to gwarancję dalszego harmonijnego rozwoju oraz szkolenia istniejących jednostek w oparciu o wspólną nowoczesną doktrynę operacji specjalnych. Pozwoliło także na planowy i przemyślany dalszy rozwój potencjału osobowego i technicznego Wojsk Specjalnych. Takie rozwiązanie zapewniło także właściwe wyposażenie jednostek Wojsk Specjalnych w sprzęt i uzbrojenie najnowszej generacji.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Tyniecka 45
30-901 Kraków
tel. 261132300
fax. 261132323
dkws@ron.mil.pl

    
  • BIP