Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Powrót do służby

POWRÓT DO SŁUŻBY

W związku z dynamicznym rozwojem potencjału Wojsk Specjalnych oraz wychodząc naprzeciw rosnącej liczbie zgłoszeń byłych żołnierzy o chęci powrotu do służby, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych informuje, że rozpoczynamy operację „Powrót do służby”. Oferta jest przeznaczona przede wszystkim do byłych żołnierzy jednostek specjalnych, ale też w określonych specjalnościach - do byłych żołnierzy jednostek konwencjonalnych.

"Powrót do słuzby" zarówno do Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, jak i do podległych jednostek jest możliwy jesli spełnisz wymagania.
Te jak zawsze są wysokie. Nie zmieniamy standardów. Przede wszystkim:

 • Motywacja do powrotu
 • Wysoka sprawność psychofizyczna
 • Dyspozycyjność
 • Odpowiedzialność
 • Wiek: na stanowiska w zespołach bojowych – do 37 lat; na stanowiska zabezpieczające – 45 lat, na stanowiska sztabowe – 50 lat.

Aby rozpocząć proces rekrutacyjny należy:

 • wypełnić ankietę personalną ( do pobrania na dole strony), która jest dostępna na stronie internetowej Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych. Wypełnioną ankietę przesłać na adres DKWS z dopiskiem „Ankieta personalna”.
 • Pozytywna weryfikacja skutkować będzie zaproszeniem kandydata na kwalifikację.

Proces kwalifikacji składa się z trzech etapów:

 • Egzamin sprawności fizycznej;
 • Badanie psychologiczne;
 • Kwalifikacja (na stanowiska zabezpieczające dla żołnierzy spoza Wojsk Specjalnych);
 • Selekcja (na stanowiska w zespołach bojowych dla żołnierzy spoza Wojsk Specjalnych);
 • Rozmowa kwalifikacyjna.

Oferta „Powrót do służby” skierowana jest również do byłych żołnierzy
z  innych Rodzajów Sił Zbrojnych w korpusach osobowych tj.

 • korpus osobowy medyczny;
 • korpus osobowy łączności i informatyki;
 • korpus osobowy obrony przed bronią masowego rażenia;
 • korpus osobowy ogólny – grupa osobowa ochrony informacji niejawnych.

 

Szczegółowych informacji nt. akcji „Powrót do służby” udziela Oddział Zasobów Osobowy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych pod nr tel. 261 132 312.

UWAGA:

Powrót w służby możliwy jest po upływie okresu co najmniej
12 miesięcy od dnia zwolnienia do rezerwy.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Tyniecka 45
30-901 Kraków
tel. 261132300
fax. 261132323
dkws@ron.mil.pl

  
 • BIP