Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Nabór do Wojsk Specjalnych

Nabór do jednostek Wojsk Specjalnych prowadzony jest cyklicznie, w zależności od potrzeb. Ze względu na szczególne wymagania stawiane przed żołnierzami tego rodzaju sił zbrojnych, po drobiazgowej selekcji, do służby trafiają tylko najlepsi kandydaci. Warunkami podstawowymi są: nienaganny stan zdrowia, odporność psychiczna oraz bardzo dobra kondycja fizyczna. Dodatkowe atuty stanowią: znajomość języków obcych, przebyte kursy specjalistyczne (np. spadochronowy, płetwonurków) oraz wykształcenie.

Kandydatów do służby w Wojskach Specjalnych rekrutuje się spośród żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, a także z innych służb mundurowych, np. z Policji czy Straży Granicznej. Dodatkowo z dniem 1 lipca 2016 osoby cywilne zainteresowane służbą w korpusie szeregowych zawodowych Wojsk Specjalnych mogą składać wnioski w sprawie służby kandydackiej na bazie ośrodka szkolenia Wojsk Specjalnych funkcjonującego przy jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu (szczegóły dotyczące tej formy rekrutacji na stronie: www.commando.mil.pl).

Kandydat do służby przechodzi tzw. trzyetapową selekcję. Etap pierwszy to test wydolności fizycznej. Następnie bada się profil psychologiczny kandydata. W etapie trzecim w ramach kilkudniowego testu przetrwania w ekstremalnych warunkach terenowych i klimatycznych, weryfikuje się zarówno odporność fizyczną, jak i psychiczną kandydata. Średnio na 100 przystępujących do selekcji kandydatów, zalicza ją tylko 6 - 8. Żołnierz, który zaliczył selekcję, trafia do wybranej jednostki wojsk specjalnych i odbywa tam roczne szkolenie podstawowe. Statystyki wskazują, iż w trakcie szkolenia podstawowego odpada średnio ok. 30% szkolonych. Pozostali, po pomyślnym zakończeniu szkolenia, trafiają do zespołów bojowych, gdzie szkolą się w wybranej funkcji. Po ok. 4 latach są gotowi do realizacji pełnego spectrum zadań jako operatorzy Wojsk Specjalnych.

Sposób prowadzenia selekcji i jej terminy różnią się w zależności od stanowisk, na które prowadzony jest nabór, jak również od rodzaju jednostki. Wymagania na stanowiska operatorów w zespołach bojowych są znacznie wyższe niż wymogi na stanowiska w pododdziałach wsparcia czy zabezpieczenia.

Zainteresowani i spełniający wyjściowe kryteria kandydaci powinni kontaktować się z poszczególnymi jednostkami Wojsk Specjalnych i tam zasięgać szczegółowych informacji na temat zakresu i terminów rekrutacji. Warunkiem dopuszczenia do etapu selekcji jest wypełnienie i terminowe złożenie w wybranej jednostce Wojsk Specjalnych ankiety personalnej dla kandydata do służby w Wojskach Specjalnych.

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji do jednostek specjalnych zawarte są na oficjalnych witrynach internetowych naszych jednostek:

Jednostka Wojskowa GROM http://grom.wp.mil.pl/pl/index.html

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW https://jwk.wp.mil.pl/pl/

Jednostka Wojskowa FORMOZA https://formoza.wp.mil.pl/pl/

Jednostka Wojskowa AGAT https://agat.wp.mil.pl/pl/

Jednostka Wojskowa NIL https://nil.wp.mil.pl/pl/

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Tyniecka 45
30-901 Kraków
tel. 261132300
fax. 261132323
dkws@ron.mil.pl

    
  • BIP