Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
2 Batalion Komandosów Zmotoryzowanych

W sierpniu 1944 r. na bazie 1. Samodzielnej Kompanii Komandosów rozpoczęto formowanie batalionu komandosów z mjr. Władysławem Smrokowskim na czele. 6 listopada 1944 r. rozkazem gen. dyw. Władysława Andersa batalion otrzymał oficjalną nazwę 2. Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych. Oprócz podstawowego szkolenia, komandosi uczyli się również obsługi pojazdów, lekkich transporterów, armat przeciwpancernych, sprzętu łączności i sprzętu saperskiego. W kwietniu 1945 r. batalion został włączony w skład 2. Brygady Pancernej gen. bryg. Bronisława Rakowskiego i wziął udział w bitwie o Bolonię, jako prawe skrzydło zgrupowania pościgowego „RAK” (od nazwiska dowódcy Brygady). 2. Batalion Komandosów Zmotoryzowanych odznaczył się podczas walk w rejonie przepraw na rzece Gaiana z doborową jednostką niemiecką, jaką była 1. Dywizja Spadochronowa. Podczas walk we Włoszech jego straty wyniosły 11 zabitych i 30 rannych. W czerwcu 1947 r. 2. Batalion Komandosów Zmotoryzowanych został rozformowany.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Tyniecka 45
30-901 Kraków
tel. 261132300
fax. 261132323
dkws@ron.mil.pl

    
  • BIP