Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych

W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 172).

go-up
Kontakt

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Tyniecka 45
30-901 Kraków
tel. 261132300
fax. 261132323
dkws@ron.mil.pl

    
  • BIP