Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych

Interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-17.00, a gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy, w najbliższym dniu roboczym. W sytuacji, gdy charakter sprawy wymaga natychmiastowej interwencji.

Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje interesanta niezwłocznie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Szefem Sekretariatu.

 

Żołnierzy i pracowników DKWS oraz jednostek bezpośrednio podległych Dowódca lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje w każdy dzień roboczy po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie Dowódcy.

go-up
Kontakt

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Tyniecka 45
30-901 Kraków
tel. 261132300
fax. 261132323
dkws@ron.mil.pl

    
  • BIP